Priemerné hodnoty za uplynulých 24h
OXID DUSIČITÝ
0 ppb
OXID DUSIČITÝ
OZÓN
0 ppb
OZÓN
OXID UHOĽNATÝ
0 ppb
OXID UHOĽNATÝ
OXID SIRIČITÝ
0 ppb
OXID SIRIČITÝ
OSVETLENIE
0 lux
OSVETLENIE
TEPLOTA FARBY
0 K
TEPLOTA FARBY
UV INDEX
0
UV INDEX
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
0 hPa
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
0 °C
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
RELATÍVNA VLHKOSŤ
0 %
RELATÍVNA VLHKOSŤ
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
0 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
0 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10
0 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10